Partnerství

Životní mapa® je skvělou možností i pro řešení partnerských nesouladů. Dokáže najít krizové body a jejich příčiny. Dokáže odhalit disharmonie a nefunkčnosti v partnerství a poskytnout prostor pro zamyšlení nad tím proč a co dál.

Co může být příčinou partnerského nesouladu?

Co Životní mapa® při řešení partnerství poskytuje?

Jak probíhá řešení partnerského nesouladu pomocí Životní mapy®?

Tato práce začíná individuálními Životními mapami® každého z partnerů. Tam si každý z nich řeší a „čistí“ svá traumata a programy převzaté z dětství a postupně se zbavuje nefunkčních vzorů, které zatěžují  jeho partnerský vztah. Během této individuální práce zároveň vedu oba partnery, aby pochopili a viděli i zátěže a vzorce svého partnera a jejich vliv na partnerství.

Po „vyčištění“ individuálních zátěžových vzorců pak následuje závěrečná společná práce partnerů, která tuto práci završuje a ukazuje nově dosažené partnerské naladění a jejich soulad.

Převážná většina partnerství jde doladit a je možno je zachránit. A to je přece skvělé! Tak nezůstávejte v něčem, kde Vám není dobře a co si sami můžete pomocí Životní mapy® změnit.

Cena

Místo