Partnerství

Životní mapa je skvělou možností i pro řešení partnerských nesouladů. Dokáže najít krizové body a jejich příčiny. Dokáže odhalit disharmonie a nefunkčnosti v partnerství a poskytnout prostor pro zamyšlení nad tím proč a co dál.

Dobré partnerství není něco, co funguje samo bez nás. Dobré partnerství by měli oba partneři již od počátku společně a aktivně tvořit. Na začátku jsme obvykle přesvědčeni, že to tak děláme. Ale po několika letech zjišťujeme, že jsme zajeli do zažitých programů. Do těch, které jsme převzali již v dětství. Tyto programy vznikají kopírováním vzorů nebo jako výsledek traumat, které se nám ukládaly do podvědomí.

Co může být příčinou partnerského nesouladu?

Co Životní mapa při řešení partnerství poskytuje?

Jak probíhá řešení partnerského nesouladu pomocí Životní mapy?

Tato práce začíná individuálními životními mapami každého z partnerů. Tam si každý z nich řeší a „čistí“ svá traumata a programy převzaté z dětství a postupně se zbavuje nefunkčních vzorů rodičů, které zatěžují a negativně ovlivňují jeho partnerský vztah. Během této individuální práce zároveň vedu oba partnery, aby pochopili a viděli i zátěže a vzorce svého partnera a jejich vliv na partnerství. Po „vyčištění“ individuálních zátěžových vzorců pak následuje závěrečná společná práce partnerů, která tuto práci završuje a ukazuje nově dosažené partnerské naladění a jejich soulad.

Převážná většina partnerství jde doladit. Převážnou většinu všech vztahů je možno zachránit. A to je přece skvělé! Tak nezůstávejte v něčem, kde Vám není dobře a co si sami můžete pomocí Životní mapy změnit. Nastavte si to s partnerem podle sebe a užívejte si krásný partnerský harmonický vztah, kde se prostě cítíte dobře!

Cena

Místo