Dospělí

Metoda Životních map® není určená pouze dětem, ale funguje skvěle i pro dospělé, kteří chtějí změnit svoje životní postoje a přístupy. Jsou moderním a rychlým nástrojem jak objevit příčinu aktuálních problémů, které žijeme a které ovlivňují náš současný život. Současně nám dávají i konkrétní návod, jak situaci řešit.

Programy přenášené generačně nebo na základě traumat z dětství nás skrytě ovlivňují po celý život. A to aniž si to mnohdy uvědomujeme. Jsme nešťastní, nespokojení, neúspěšní? Můžeme to změnit.

Poznámka: vůbec není důležité, zda umíme nebo neumíme kreslit, na funkčnost metody to nemá žádný vliv. Malé dětí kresli „hlavonožce“ a metoda je stejně úspěšná.

V jakých situacích Vám může být Životní mapa® pomocníkem?

Jak terapie probíhá?

Na začátku úvodní povídání o zacílení mapy. Vlastní sezení trvá cca 1,5 až 2 hodiny, výstupy a probírání doporučených kroků následně cca 1 hodinu. V případě hlubokého a závažného problému je někdy potřeba toto sezení několikrát po cca 3-4 týdnech zopakovat.

Po každé terapii si vždy odnesete i vlastnoručně vyplněný formulář, kde si zaznamenáte odkryté příčiny a programy, které Vám způsobily zátěžovou situaci spolu s doporučenými kroky, které vedou k pozitivní změně a nápravě.

Cena

Místo