Děti

Dětská životní mapa umožní nahlédnout do vnitřního světa Vašeho dítěte. Je nástrojem k jeho pochopení, vnímání jeho problémů a konfliktů, které zažívá, ale nedokáže je vyjádřit.
Metoda je nezátěžová a velice efektivní pokud je třeba zjistit rušivé okolní vztahy, podívat se na zátěže, strachy, příčiny uzavřenosti, hyperaktivity a další projevy nevyrovnanosti Vašeho dítěte.

Je určena pro děti již od 3 let. Jakmile je dítě schopno komunikovat (souvisle mluvit) a alespoň trochu kreslit, jsem schopná s ním absolvovat tuto metodu. Děti celému procesu rozumí, mají z něho dobrý pocit a vidí, že jsou středem pozornosti a nejsou opomíjeny ani při výstupu s rodiči.

Pokud je to možné, je nejvhodnější absolvovat s dítětem dětskou životní mapu už v předškolním věku. Je to proto, že zvláště v tomto věku je možné zjistit a nejjednodušeji upravit vznikající skrytá traumata či vzorce, podle nichž by se Vaše dítě vyvíjelo a chovalo v budoucnu. Současně je možno řešit případné aktuální situace a stavy, které s dítětem řešíte.

Období mezi šestým a dvanáctým rokem je pro dítě obdobím socializace, poznávání a vrcholí sebepřijetím. Velmi často se však stává, že je tento proces narušen. V tom případě je potřebné co nejrychleji zjistit příčinu a pomoci dítěti i rodiči překlenout vzniklý problém, protože pak dochází velmi rychle ke ztrátě důvěry v rodiče a dítě začne hledat své nové vzory mimo rodinu.

Po dvanáctém roce se velmi snižují možnosti rodiče v přímém vlivu na naše dítě. To co jsme nestihli do dvanácti let svého dítěte, už nenapravíme ani silou, ani domlouváním, ani manipulací. Je čas předat jim jejich zodpovědnost a stát se jejich rádci a pomocníky. A to nejlépe tím, že jim dáme dobrý příklad a staneme se vzorem, který chtějí následovat, autoritou, jejíž rady si cení a naslouchají ji.

U dětí do 12 ti let používám dětskou životní mapu a zjišťuji aktuální stav dítěte, u dětí nad 12 let používám životní mapu a vracím se s nimi do okamžiku vzniku zátěžového programu.

Co vše dokáže dětská životní mapa odhalit?

V jakých situacích Vám může být dětská životní mapa pomocníkem?

U větších dětí:

Jak terapie probíhá?

Po každé terapii si vždy rodič/dítě odnese i vlastnoručně vyplněný formulář, kde si zaznamená odkryté příčiny a programy, které způsobily vzniklou zátěžovou situaci spolu s doporučenými kroky, které vedou k pozitivní změně a nápravě.

Cena

Místo