Přednášky a semináře

 

Přednášky o metodě Životní mapa

Metoda Životní mapa je unikátní, rychlá a funkční a je to opravdu silný nástroj, který máme k dispozici. Vnímám proto jako velmi důležité, aby měli lidé možnost se s tímto nástrojem seznámit a aby jim mohl být představen se vším, co nabízí. Poté se mohou rozhodnout využít ho pro sebe, své děti, své rodiny a zbavit se zbytečných zátěží, stresů a nezdravých omezujících životních programů.

Toto je jeden z hlavních důvodů, proč o této unikátní metodě přednáším. Pořádám a organizuji jednak své vlastní přednášky, ale přednáším i na požádání a objednávku různých organizací, kterým práce s touto metodou pomáhá a které mají zájem na jejich výsledcích. Jedná se například o školy, školky, různé spolky a organizace pracující s dětmi a rodinami apod.

 

Přednášky a semináře o komunikačních typech

Nepřednáším ale pouze o Životních mapách. Přednáším mimo jiné o komunikaci a komunikačních typech, které já osobně vnímám jako zcela zásadní.

Při práci s Životní mapou se totiž ukázalo, jak obrovský podíl na vzniku našich traumat má komunikace, respektive špatná nebo žádná komunikace. A současně se ukázalo, že komunikujeme různými specifickými komunikačními typy, které jsou od sebe velmi odlišné (rozumový, pocitový, obrazový a sluchový). Díky neznalosti těchto komunikačních typů pak někdy i naprosto elementární záležitosti nabývají obrovských rozměrů a způsobují celoživotní traumata, která by při jejich znalosti vůbec nevznikla.

Tato znalost je natolik významná a zásadní, že na téma komunikační typy nepořádám pouze přednášky, ale i semináře. Tam lidi seznamuji nejen s jednotlivými komunikačními typy, jak je poznáme, čím se vyznačují a co potřebují, ale učím je i prakticky používat a praktikovat v běžném životě. Mým cílem je nejen, aby člověk po odchodu z mého semináře znal a uměl „pracovat“se svým komunikačním typem, ale aby byl schopen rozpoznat komunikační typ ostatních lidí a hlavně, aby byl schopen komunikovat „jejich jazykem“, tj. komunikovat pro něho cizím komunikačním typem.

Jak jsem již řekla, komunikační typy považuji za zcela zásadní – neexistuje totiž žádný člověk, kterému by jejich znalost výrazně neulehčila život. Ať už v rámci rodiny (vztah my a naše děti, my a naši rodiče, my a partner) nebo v rámci pracovní oblasti (my a nadřízený, my a podřízení, my a kolegové, my a naši klienti). Nemluvě o přátelích, úřadech a jiných oblastech našeho života.

Ale zcela zásadní význam pořád vidím v prevenci a zamezení vzniku naprosto zbytečných traumat v rodině u nás a našich dětí!!!

 

Přednášky a koučink o Tygřím světě

Další důležitou oblastí, která vychází z Životních map je Tygří svět, který se věnuje a pomáhá vztahu rodič a dítě. „Tygří svět“ získal své pojmenování podle tygra, který reprezentuje část vnitřního světa dítěte (tedy i nás), a který se ukázal při práci s dětmi u mapy. Je to ta část, kterou dítě nemá vždy pod kontrolou a ta se pak projevuje hyperaktivitou a poruchami pozornosti. Tento Tygří svět ukazuje dětem a rodičům, jak poznávat sám sebe, svého tygra, jak ho zkrotit a trénovat a tím vlastně „zkrotit“ a trénovat sám sebe. Rodiče nejdříve získají pochopení, jak tu svou hyperaktivitu nebo nezkrotnost děti vnímají a posléze jsou seznamováni s konkrétními kroky, jak v „krocení“ postupně postupovat. Tady nabízím i koučink vztahu rodiče-dítě.

 

Na těchto příkladech komunikace, komunikačních typů a Tygřího světa je vidět, jak rozsáhlé a komplexní je působení Životních map a jak výrazně a významně nám mohou pomoct změnit náš život.

Je to prostě

BRÁNA NA CESTĚ K UMĚNÍ ŽÍT ŠŤASTNĚ!