Přednášky a semináře

Přednášky o metodě Životní mapa®

Metoda Životní mapa® je unikátní, rychlá a funkční a je to opravdu silný nástroj, který máme k dispozici. Vnímám proto jako velmi důležité, aby měli lidé možnost se s tímto nástrojem seznámit a aby jim mohl být představen se vším, co nabízí.

Toto je jeden z hlavních důvodů, proč o této unikátní metodě přednáším. Pořádám jednak své vlastní přednášky, ale přednáším i na požádání různých organizací, jako jsou například  školy, školky, různé spolky a organizace pracující s dětmi a rodinami apod.

Přednášky a semináře o komunikačních typech

Mimo ŽM®  přednáším mimo jiné i o komunikačních typech, které já osobně vnímám jako zcela zásadní.

Při práci s ŽM® se totiž ukázalo, že komunikujeme různými specifickými komunikačními typy, které jsou od sebe velmi odlišné. Díky neznalosti těchto KT pak někdy i naprosto elementární záležitosti nabývají obrovských rozměrů a způsobují celoživotní traumata, která by při jejich znalosti vůbec nevznikla.

Přednášky a koučink o Tygřím světě

Další důležitou oblastí, která vychází z Životních map® je Tygří svět, který se věnuje a pomáhá vztahu rodič a dítě. Tygr reprezentuje naši nezkrocenou část,  to, co  nemáme vždy pod kontrolou a co se pak projevuje hyperaktivitou, poruchami pozornosti a případně závislostmi. Tady nabízím i koučink vztahu rodiče-dítě.

Na těchto příkladech je vidět, jak rozsáhlé a komplexní je působení Životních map® a jak výrazně nám mohou pomoci změnit náš život.

Je to prostě

BRÁNA NA CESTĚ K UMĚNÍ ŽÍT ŠŤASTNĚ!