<< Vrátit se zpět

Jarní rovnodennost

19.03.2024

Dnešní rovno-dennost, dnešní rovno-váha

Mezi dnem a nocí

Mezi světlem a tmou

Rovnováha v našich životech

Vše je v pořádku, přebírám zodpovědnost za svůj život 🙏